Перейти до основного вмісту

Депозити від Sky Bank

Тимчасово вільні кошти працюють на вас

Депозити від Sky Bank

  • Надійно. Банк працює на ринку більше 30 років і дотримується консервативної політики інвестування.
  • Ринкова прибутковість. Банк орієнтований на довгострокове партнерство з бізнесом.
  • Сучасно. Ваші гроші працюють на вас.

Умови за депозитами для бізнесу

в національній валюті:

СУМА

ДО 500 000.00 ГРН.

ВІД 500 000.00 ГРН.

ВІД 1 000 000.00 ГРН.

7 днів

--

до 3,75%

до 4,25%

до 14 днів

-

до 4,0%

до 4,5%

15-30 днів

до 4,75%

до 5,0%

до 5,5%

31-90 днів

до 5,5%

до 6,0%

до 7,0%

91-180 днів

до 8,5%

181-365 днів

більше 1 року

Періодичність сплати відсотків

щомісяця або в кінці терміну дії депозиту

Пролонгація

можлива під відстокову ставку, що діє на момент лонгації,
автопролонгація не передбачена

Можливість поповнення за домовленістю з клієнтом

Можливість дострокового повернення

вкладник має право забрати всю сумму вкладу
виключно в кінці строку розміщення вкладу

Порядок нарахування та виплати процентів

проценти на вклад нараховуються від дня,
наступного за днем надходження грошових коштів
на вкладний (депозитний) рахунок вкладника у Банку, до дня,
який передує дню повернення клієнту Вкладу з вкладного рахунку

в іноземній валюті:

СУМА

ДО 350 000,00
ДОЛАРІВ США

ДО 350 000,00
ЄВРО

ВІД 350 000,00
ДОЛАРІВ США

ВІД 350 000,00
ЄВРО

до 180 днів

до 0,50%

до 0,2%

до 2,4%

до 1,5%

181-365 днів

до 1,0%

до 0,4%

до 2,5%

до 1,7%

Періодичність сплати відсотків щомісяця або в кінці терміну дії депозиту
Пролонгація

можлива під відсоткову ставку , що діє на момент лонгації,
автопролонгація не передбачена

Можливість поповнення за домовленістю з клієнтом

Можливість дострокового
повернення

владник має право забрати всю суму вкладу виключно
в кінці строку розміщення вкладу

Порядок нарахування та виплати
процентів

проценти на вклад нараховуються від дня,
наступного за днем надходження грошових коштів
на вкладний (депозитний) рахунок вкладника у Банку,
до дня, який передує дню повернення клієнту
Вкладу з вкладного рахунку

 

Вклад на вимогу в національній валюті 

Термін безстроковий
Періодичність сплати відсотків щомісяця 
Можливість поповнення та зняття коштів без обмежень
Дострокове розірвання без втрати відсотків
  Сума вкладу:                         
ДО 500 000.00 ГРН. ВІД 500 000.00 ГРН.      ВІД 1 000 000.00 ГРН.
до 3,0% до 3,5% до 4,5%

 

Вклади фізичних осіб - підприємців в АТ "СКАЙ БАНК" гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Детальніше

Типова форма договору банківського вкладу (депозиту) для ФО-П