Перейти до основного вмісту

Кредити

Якщо вам терміново потрібні гроші – ви можете звернутися до Банку та отримати  їх в кредит.

Ми надаємо вам кредит, а ви самі обираєте, на які споживчі потреби  його витрачати: весілля, відпочинок, освіта, ремонт квартири, лікування та інші важливі для Вас події.

Ми пропонуємо вам скористатися наступними пропозиціями Банку та обрати зручний для вас кредит

  Кредитний калькулятор

Розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по кредиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Кредит "Пiд заставу майнових прав на депозит"

 • Сума кредиту - в залежності від суми депозиту
 • Валюта кредиту – гривня
 • Строк кредитування – не повинен перевищувати строк розміщення депозиту
 • Процентна ставка по кредиту - Ставка по депозиту + 3,5 % (маржа у грн.), якщо депозит у СВК маржа визначається за рішенням Кредитного комітету).
 • Реальна річна процентна ставка –  14,86  %
 • Комісія за видачу кредиту – 1,0 % від суми/ліміту кредиту (або за рішенням Кредитного Комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкою (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку).
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава - майнові права на депозит позичальника або поручителя.
 Кредиту під заставу майнових прав на депозит

Кредит "Під заставу житлової нерухомості"

 • Сума кредиту - до 70% від ринкової (оціночної) вартості майна, що пропонується в забезпечення
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування - від 3 до 10-ти років
 • Процентна ставка по кредиту – від 13% до 21% річних
 • Реальна річна процентна ставка – 17,03% - 28,07% річних
 • Комісія за видачу кредиту – 1,0% (мінімум 5 000,00 грн.) від первісної суми кредиту сплачується один раз в день надання кредиту
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – житлове нерухоме майно (житловий будинок, квартира), заміське нерухоме майно (дачний будинок)
 • Страхування застави - 0,3% від первісної суми кредиту (щорічна комісія за страхування)
 • Страхування життя - 0,2% від суми кредиту + проценти за весь період користування
 Кредиту під заставу житлової нерухомості

Кредит "Під заставу нежитлової нерухомості"

 • Сума кредиту - до 50% від ринкової (оціночної) вартості предмету застави, окрім застави майнових прав на грошові кошти, які розміщені на вкладному  (депозитному) рахунку
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування – від 3 до 5-ти років
 • Процентна ставка по кредиту – від 17% до 22% річних (встановлюється з урахуванням строків кредитування та платоспроможності Позичальника рішенням Кредитного Комітету)
 • Реальна річна процентна ставка - 18,51% - 29,27% річних
 • Комісія за видачу кредиту – 1% від суми/ліміту кредиту (але не менш 5000,00грн)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – нерухомість нежитлова: гараж, офіс, склад тощо
 • Страхування - 0,3% від оціночної вартості застави (щорічна комісія); 0,2% від суми кредиту + проценти за період користування (щорічна комісія).
 Кредиту під заставу нежитлової нерухомості

Кредит "Під заставу транспортних засобів"

 • Сума кредиту - до 75 % від ринкової (оціночної) вартості предмету застави і в залежності від року випуску.
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування – Від 6 місяців до 5 років
 • Процентна ставка по кредиту – від 14% до 22% річних (встановлюється з урахуванням строків кредитування та платоспроможності Позичальника рішенням Кредитного Комітету)
 • Реальна річна процентна ставка - 24,62% - 38,67% річних
 • Комісія за видачу кредиту – до 2% від суми/ліміту кредиту (або за Рішенням Кредитного комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – Транспортні засоби (не старше 5 років для вітчизняних та 8 років для іноземних авто, тільки українська реєстрація авто)
 • Страхування КАСКО - 6% від оціночної вартості застави (щорічна комісія).
 • Страхування КАСКО - 0,2% від суми кредиту + проценти за період користування (щорічна комісія).
 Кредиту під заставу транспортних засобів

Споживчий кредит на авто

 • Сума кредиту - 700 000,00 – 2 000 000,00 грн. (50 % від ринкової вартості предмету застави (відповідно до спеціфікації)).
 • Валюта кредиту – гривня.
 • Строк кредитування – Від 1 року до 7 років.
 • Процентна ставка по кредиту -  12% річних на перші 5 років, з 6-го року UIRD(12 міс) +7% .
 • Реальна річна процентна ставка –   26,65% - 50,57% річних.
 • Комісійна винагорода за видачу кредиту (одноразово) – від 0,5 % до 1,0% від суми кредиту (або за рішенням Кредитного комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування на рахунок автосалону).
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника).
 • Застава - рухоме майно (транспортний засіб, що придбається).
 • Страхування КАСКО - від 2,6% до 6% на суму 100% ринкової вартості предмету застави (щорічна комісія).
 • Страхування життя позичальника – 0,2% від суми кредиту і суми процентів за користування кредитом (щорічно).
 Кредит на авто

Умови та порядок надання послуг:

Обов’язкові документи клієнта для розгляду можливості надання кредиту:

 • Паспорт громадянина України
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Інформація про доходи за останні 6 (шість) місяців. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності - необхідна декларація за останній звітний квартал, півріччя, рік
 • Правовстановлюючі документи на майно, яке пропонується в заставу
 • Інші документи після консультації у відділенні Банку (за необхідності)

Кредити надаються у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Кредитних договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Кредитним договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором:

*ВИТЯГ АТ "СКАЙ Банк"

 

Кредитна картка

 • Сума кредитного ліміту - 3 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (від 200 000,01 грн. і вище за рішенням Кредитного Комітету Банку).
 • Валюта кредитного ліміту – гривня
 • Строк кредитування - 36 місяців з дня встановлення кредитного ліміту
 • Пільговий період кредитування - до 55 днів
 • Процентна ставка – 40,8% річних
 • Реальна річна процентна ставка - 54,95% річних
 • Обов’язковий мінімальний платіж - 5% від суми заборгованості (але не менш 100 грн.)
 • Процентна ставка впродовж пільгового періоду кредитування – 0,00001 % річних
 • Забезпечення - умовами банківського продукту не передбачено
 • Клієнт - фізична особа – резидент, громадянин України віком від 21 до 65 років (на момент звернення до Банку)
 Кредитна картка

Умови та порядок надання послуг:

Кредитну картку відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-Заяви про надання банківської послуги/Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з Публічним договором/Угодою-Заявою/Кредитним договором та можливі наслідки в разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів в національній/іноземній валюті можна ознайомитись за посиланням:

*Витяг АТ СКАЙ БАНК ".

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Кредитних договорів/Угод-Заяв про надання банківської послуги в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою/Кредитним договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.