Перейти до основного вмісту

Кредити

Якщо вам терміново потрібні гроші – ви можете звернутися до Банку та отримати  їх в кредит.

Ми надаємо вам кредит, а ви самі обираєте, на які споживчі потреби  його витрачати: весілля, відпочинок, освіта, ремонт квартири, лікування та інші важливі для Вас події.

Ми пропонуємо вам скористатися наступними пропозиціями Банку та обрати зручний для вас кредит

  Кредитний калькулятор

Розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по кредиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Кредит "Пiд заставу майнових прав на депозит"

 • Сума кредиту - 50 000,00 – 10 000 000,00 грн.
 • Валюта кредиту – гривня
 • Строк кредитування – не повинен перевищувати строк розміщення депозиту
 • Процентна ставка по кредиту - 13,5% Ставка по депозиту + 3,5% (маржа у грн.).
  Якщо депозит у ВКВ маржа визначається за рішенням Кредитного комітету Банку.
 • Реальна річна процентна ставка –  Мінімальна -15,81%  Максимальна – 19,22%
 • Комісія за видачу кредиту – 1,0 % від суми/ліміту кредиту (або за рішенням Кредитного Комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкою (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку).
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава - майнові права на депозит позичальника або поручителя.

         Істотні характеристики  

            Типовий договір

            Додаток  1 до Кредитного договору

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором можна ознайомитись тут:
За порушення Позичальником строків погашення будь-яких грошових зобов'язань, строків повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або строків сплати процентів та/або комісій, пеня застосовується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення за порушення сплати але не більше 15% суми простроченого платежу.
Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.
Штрафи За використання кредиту за не цільовим призначенням Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 % від суми нецільового використання кредиту.
За порушення наступних умов використання кредиту: в триденний строк інформувати Банк про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, контактних телефонів, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, створення господарських структур за участі капіталу Позичальника, про відкриття справи про кримінальне правопорушення щодо Позичальника або про наявності цивільно-правових спорів за участі Позичальника;
недотримання черговості сплати заборгованості при достроковому поверненні кредиту (його частини); при здійсненні наступних дій протягом дії договору про споживчий кредит без попереднього письмового узгодження з Банком:
отримання кредитів (позик) в інших банківських (фінансових) установах або інших організаціях та фізичних осіб, передання в заставу/іпотеку свого майна, як забезпечення по інших кредитах, надання гарантій та поручительства по зобов'язаннях інших юридичних або фізичних осіб, які можуть призвести до збільшення ризику невиконання зобов'язань перед Банком Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення. Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Кредит "Під заставу житлової нерухомості"

 • Сума кредиту - 100 000,00 –  5000 000,00 грн..
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування - від 3 до 10-ти років
 • Процентна ставка по кредиту –  Перші 2 роки від 13 % до 21% річних (встановлюється з урахуванням строків кредитування та платоспроможності Позичальника за рішенням Кредитного Комітету), 
  з 3-го року обслуговування кредиту - UIRD (12 міс.)+7%
 • Реальна річна процентна ставка відсотки річних:
  28,20% (розрахована виходячи із мінімального строку кредиту 3 роки)
  18,83% (розрахована виходячи із максимального строку кредиту 10 років) 
 • Комісія за видачу кредиту – 1,0% (мінімум 5 000,00 грн.) від первісної суми кредиту сплачується один раз в день надання кредиту
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – житлове нерухоме майно (житловий будинок, квартира), заміське нерухоме майно (дачний будинок)
 • Страхування застави - 0,3% від первісної суми кредиту (щорічна комісія за страхування)
 • Страхування життя - 0,2% від суми кредиту + проценти за весь період користування

       Істотні характеристики

       Типовий договір

       Додаток 1 до Кредитного договору

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором можна ознайомитись тут:
За порушення Позичальником строків погашення будь-яких грошових зобов'язань, строків повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або строків сплати процентів та/або комісій, пеня застосовується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення за порушення сплати але не більше 15% суми простроченого платежу.
Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.
Штрафи За ненадання на вимогу БАНКУ, але не рідше 1 (одного) разу на 1 (один) рік, в повному обсязі необхідної достовірної інформації та документів, що підтверджують власну та/або фінансового поручителя платоспроможність, ненадання загальної інформації шляхом заповнення опитувальника, інших документів, визначених БАНКОМ, ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ штраф в розмірі 5 000,00 грн. за кожний випадок порушення та до ПОЗИЧАЛЬНИКА застосовується БАНКОМ право на дострокове розірвання Кредитного договору.
За несплату страхових платежів згідно умов договорів страхування ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ штраф в розмірі 2% від суми кредиту за кожний випадок несплати страхового щорічного платежу згідно з умовами договорів страхування та до ПОЗИЧАЛЬНИКА застосовується БАНКОМ право на дострокове розірвання цього Договору.
За неукладання договорів оцінки заставного майна в погодженій БАНКОМ оціночній компанії і протягом всього строку дії, передбаченого цим Договором, незабезпечення чинності цих договорів, сплати платежів згідно умов договорів оцінки майна, ПОЗИЧАЛЬНИК сплачує БАНКУ штраф в розмірі 10 000,00 грн. за кожний випадок такого порушення та до ПОЗИЧАЛЬНИКА застосовується БАНКОМ право на дострокове розірвання Кредитного договору.
Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Кредит "Під заставу нежитлової нерухомості"

 • Сума кредиту - 100 000,00 – 5 000 000,00 грн.
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування – від 3 до 5-ти років
 • Процентна ставка по кредиту – від 17% до 22% річних (встановлюється з урахуванням строків кредитування та платоспроможності Позичальника рішенням Кредитного Комітету)
 • Реальна річна процентна ставка відсотки річних: 21,38 % - 42,26 %
 • Комісія за видачу кредиту – 1% від суми/ліміту кредиту (але не менш 5000,00грн)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення - за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – нерухомість нежитлова: гараж, офіс, склад тощо
 • Страхування - 0,3% від оціночної вартості застави (щорічна комісія); 0,2% від суми кредиту + проценти за період користування (щорічна комісія).

         Істотні характеристики

         Типовий договір

         Додаток 1 до Кредитного договору

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором можна ознайомитись тут:
За порушення Позичальником строків погашення будь-яких грошових зобов'язань, строків повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або строків сплати процентів та/або комісій, пеня застосовується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення за порушення сплати але не більше 15% суми простроченого платежу.
Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.
Штрафи За використання кредиту за не цільовим призначенням Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 % від суми нецільового використання кредиту. За порушення наступних умов використання кредиту:
в триденний строк інформувати Банк про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, контактних телефонів, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, створення господарських структур за участі капіталу Позичальника, про відкриття справи про кримінальне правопорушення щодо Позичальника або про наявності цивільно-правових спорів за участі Позичальника;
недотримання черговості сплати заборгованості при достроковому поверненні кредиту (його частини); при здійсненні наступних дій протягом дії договору про споживчий кредит без попереднього письмового узгодження з Банком:
отримання кредитів (позик) в інших банківських (фінансових) установах або інших організаціях та фізичних осіб, передання в заставу/іпотеку свого майна, як забезпечення по інших кредитах, надання гарантій та поручительства по зобов'язаннях інших юридичних або фізичних осіб, які можуть призвести до збільшення ризику невиконання зобов'язань перед Банком Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення.
Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Кредит "Під заставу транспортних засобів"

 • Сума кредиту - 100 000,00 – 1 000 000,00 грн. 
 • Валюта кредиту – гривня
 • Термін кредитування – Від 6 місяців до 5 років
 • Процентна ставка по кредиту – від 14% до 22% річних (встановлюється з урахуванням строків кредитування та платоспроможності Позичальника рішенням Кредитного Комітету)
 • Реальна річна процентна ставка відсотки річних -32,83% (розрахована виходячи із максимального строку кредиту 5 років)
  67,89% (розрахована виходячи із мінімального строку кредиту 6 місяців)
 • Комісія за видачу кредиту – до 2% від суми/ліміту кредиту (або за Рішенням Кредитного комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку; готівкова (шляхом видачі кредитних коштів через касу Банку)
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника)
 • Застава – Транспортні засоби (не старше 5 років для вітчизняних та 8 років для іноземних авто, тільки українська реєстрація авто)
 • Страхування КАСКО - 6% від оціночної вартості застави (щорічна комісія).
 • Страхування КАСКО - 0,2% від суми кредиту + проценти за період користування (щорічна комісія).

          Істотні характеристики

          Типовий договір

          Додаток 1 до Кредитного договору

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором можна ознайомитись тут:
За порушення Позичальником строків погашення будь-яких грошових зобов'язань, строків повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або строків сплати процентів та/або комісій, пеня застосовується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення за порушення сплати але не більше 15% суми простроченого платежу.
Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.
Штрафи За використання кредиту за не цільовим призначенням Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 % від суми нецільового використання кредиту.
За прострочення виконання зобов’язань з повернення кредиту та сплати процентів за його користування Позичальник сплачує Банку пеню, розмір якої обчислюється за формулою:
1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення.
За порушення наступних умов використання кредиту: в триденний строк інформувати Банк про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, контактних телефонів, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, створення господарських структур за участі капіталу Позичальника, про відкриття справи про кримінальне правопорушення щодо Позичальника або про наявності цивільно-правових спорів за участі Позичальника;
недотримання черговості сплати заборгованості при достроковому поверненні кредиту (його частини); при здійсненні наступних дій протягом дії договору про споживчий кредит без попереднього письмового узгодження з Банком:
отримання кредитів (позик) в інших банківських (фінансових) установах або інших організаціях та фізичних осіб, передання в заставу/іпотеку свого майна, як забезпечення по інших кредитах, надання гарантій та поручительства по зобов'язаннях інших юридичних або фізичних осіб, які можуть призвести до збільшення ризику невиконання зобов'язань перед Банком Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 2 % від суми кредиту за кожний випадок такого порушення. Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Споживчий кредит на авто

 • Сума кредиту - 700 000,00 – 2 000 000,00 грн. (50 % від ринкової вартості предмету застави (відповідно до спеціфікації)).
 • Валюта кредиту – гривня.
 • Строк кредитування – Від 1 року до 7 років.
 • Процентна ставка по кредиту -  12% річних на перші 5 років, з 6-го року UIRD(12 міс) +7% .
 • Реальна річна процентна ставка –   50,54% (розрахована виходячи із максимального строку кредиту 7 років)
  26,65% (розрахована виходячи із мінімального строку кредиту 12 місяців)
 • Комісійна винагорода за видачу кредиту (одноразово) – від 0,5 % до 1,0% від суми кредиту (або за рішенням Кредитного комітету Банку)
 • Форма видачі кредиту – безготівкова (шляхом перерахування на рахунок автосалону).
 • Графік погашення – за «класичною схемою» - платежі зменшуються щомісяця; за «ануїтетною схемою» - щомісяця рівними платежами (за власним вибором Позичальника).
 • Застава - рухоме майно (транспортний засіб, що придбається).
 • Страхування КАСКО - від 2,6% до 6% на суму 100% ринкової вартості предмету застави (щорічна комісія).
 • Страхування життя позичальника – 0,2% від суми кредиту і суми процентів за користування кредитом (щорічно).

          Істотні характеристики

          Типовий договір

          Додаток 1 до Кредитного договору

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно Кредитним договором можна ознайомитись тут:
За несвоєчасну сплату сум кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або комісійної винагороди (за наявності) Позичальник сплачує Банку пеню, яка нараховується на суму простроченого платежу за кожен день його прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення
Штрафи
1) Штраф в розмірі 2% від суми кредиту за кожний випадок несплати страхового щорічного платежу згідно з умовами договорів страхування та право на дострокове розірвання кредитного договору за кожний випадок порушення.
2) Штраф в розмірі 5 000,00 грн. та право на дострокове розірвання Кредитного договору за кожний випадок порушення, зокрема за:
     2.1) не надання на вимогу Банку не рідше 1 (одного) разу на 1 (один) рік, в повному обсязі необхідної достовірної інформації та документів, що підтверджують власну та/або фінансового поручителя платоспроможність, не надання загальної інформації шляхом заповнення опитувальника, інших документів, визначених Банком.
3) Штраф в розмірі 10 000,00 грн. та право на дострокове розірвання Кредитного договору за не надання працівнику Банку доступу до транспортного засобу, що передається/передано в заставу, для здійснення його огляду – у випадку або до дня укладення договору застави або не рідше одного разу на шість місяців з дня укладення такого договору застави. Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань. Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Умови та порядок надання послуг:

Обов’язкові документи клієнта для розгляду можливості надання кредиту:

 • Паспорт громадянина України
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Інформація про доходи за останні 6 (шість) місяців. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності - необхідна декларація за останній звітний квартал, півріччя, рік
 • Правовстановлюючі документи на майно, яке пропонується в заставу
 • Інші документи після консультації у відділенні Банку (за необхідності)

Кредити надаються у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Кредитного договору, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором можна ознайомитись тут:

За порушення Позичальником строків погашення будь-яких грошових зобов'язань, строків повернення кредиту (всієї суми або його частини) та/або строків сплати процентів та/або комісій, пеня застосовується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми платежу за кожний день прострочення за порушення сплати але не більше 15% суми простроченого платежу.

Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.

**За порушення наступних умов використання кредиту: в триденний строк інформувати Банк про зміну місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, контактних телефонів, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, створення господарських структур за участі капіталу Позичальника, про відкриття справи про кримінальне правопорушення щодо Позичальника або про наявності цивільно-правових спорів за участі Позичальника;

недотримання черговості сплати заборгованості при достроковому поверненні кредиту (його частини); при здійсненні наступних дій протягом дії договору про споживчий кредит без попереднього письмового узгодження з Банком:
отримання кредитів (позик) в інших банківських (фінансових) установах або інших організаціях та фізичних осіб, передання в заставу/іпотеку свого майна, як забезпечення по інших кредитах, надання гарантій та поручительства по зобов'язаннях інших юридичних або фізичних осіб, які можуть призвести до збільшення ризику невиконання зобов'язань перед Банком Позичальник сплачує Банку штраф в розмірі 2% від суми кредиту за кожний випадок такого порушення.

***За використання кредиту за не цільовим призначенням Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25% від суми нецільового використання кредиту. Кредитний договір діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Кредитного договору можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Кредитного договору.

 

Кредитна картка

 • Сума кредитного ліміту –  3 000,00 грн. – 200 000,00 грн. (від 200 000,01 грн. і вище за рішенням Кредитного Комітету Банку).
 • Валюта кредитного ліміту – гривня
 • Строк кредитування – від 1 місяця до 36 місяців з дня встановлення кредитного ліміту
 • Пільговий період кредитування – до 55 днів 
 • Процентна ставка – від 0,00001% до 40,8 % річних
 • Реальна річна процентна ставка – 54,95 % річних
 • Обов’язковий мінімальний платіж – 5% від суми заборгованості (але не менш 100 грн.)
 • Процентна ставка впродовж пільгового періоду кредитування – 0,00001 % річних
 • Забезпечення – умовами банківського продукту не передбачено
 • Клієнт – фізична особа – резидент, громадянин України віком від 21 до 65 років (на момент звернення до Банку)

         Істотні характеристики

         Типовий договір

Умови та порядок надання послуг:

Кредитну картку відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту, якщо таке право передбачено законом.

Про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з Публічним договором/Угодою-заявою про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту можна ознайомитись тут:
У випадку наявності кредитної заборгованості за рахунком в розрахункову дату обчислюється сума обов’язкового мінімального платежу.
У разі непогашення Клієнтом Обов’язкового мінімального платежу до дати закінчення платіжного періоду (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, непогашена (або погашена неповністю) сума Обов’язкового мінімального платежу вважається простроченою заборгованістю та на неї нараховуються штрафні санкції у розмірі, встановленому Договором.
По факту виникнення простроченої заборгованості платіжна картка Клієнта блокується для видаткових операцій.
Після погашення простроченої заборгованості платіжна картка активується для видаткових операцій. У разі виникнення простроченої заборгованості або несанкціонованого овердрафту, Банк має право списувати з рахунку Клієнта комісію, пеню або нараховувати на суму простроченої заборгованості та несанкціонованого овердрафту процентну ставку, що передбачена Тарифами Банку.
Штраф за несвоєчасне внесення обов’язкового мінімального платежу розраховується у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми обов’язкового мінімального платежу.
Розрахунок штрафу проводиться наступного дня після дня закінчення платіжного періоду окремо по непогашеній частині обов’язкового мінімального платежу по операціях, що підпадають під дію пільгового періоду та непогашеній частині ОМП по операціях, що не підпадають під дію пільгового періоду.
Загальний розмір штрафу є сумою цих частин.
Публічний договір/ Угода-заява про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту діє до повного виконання Позичальником кредитних зобов’язань.
Дострокове розірвання Угоди-заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту із закриттям рахунку можливе лише при достроковому повному погашенні кредитної заборгованості шляхом укладання Додаткової угоди до Угоди-заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту.

Попередження(поширюється на всі кредитні продукти)

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Кредитних договорів/Угод-Заяв про надання банківської послуги в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою/Кредитним договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю за посиланням

Умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю за посиланням

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості за посиланням.

У разі залучення АТ «СКАЙ БАНК» до врегулювання простроченої заборгованості колекторської компанії, Банком на цій сторінці буде розміщено гіперпосилання на вебсторінку з інформацією про таку компанію, або заначений уповноважений представник Банку, який представлятиме інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості.

Банк надає інформацію клієнту під час користування банківськими послугами за рахунком обліку фінансового активу в порядку та на умовах, передбачених відповідним договором, який обов'язково включає умову про інформування клієнта шляхом відправлення повідомлень на обраний клієнтом канал для комунікацій (смс-інформування, месенджер, електронна пошта, Інтернет-банкінг) про:

1) дату, баланс рахунку обліку фінансового активу та суму встановленого кредиту (за наявності) на цю дату;

2) суму здійснення операції за рахунком обліку фінансового активу із зазначенням окремо суми використаного кредиту (за наявності).

Банк повідомляє клієнта про розмір наданого кредиту (овердрафту, кредитної лінії) або його зміну.

Повідомлення включає дату та суму такого кредиту.