Перейти до основного вмісту

Торгівля цінними паперами

АТ «СКАЙ БАНК» надає послуги юридичним та фізичним особам щодо операцій з цінними паперами на фондовому ринку України з 1993 року.

Банк має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме дилерської та брокерської діяльності на підставі рішення НКЦПФР № 1072 від 23.11.2011 р.

Банк здійснює операції на організованому ринку в системі біржових торгів:

 • ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»
 • ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

Банк у рамках провадження діяльності з торгівлі цінними паперами може здійснювати:

 • Укладення цивільно-правових договорів (договорів комісії, доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
 • Купівля/продаж цінних паперів від свого імені і за свій рахунок;
 • Кредитування під заставу цінних паперів (РЕПО) - купівля/продаж цінних паперів на певний строк із зобов'язанням їх зворотнього викупу в певний термін за заздалегідь обумовленою ціною.
 Iнформації про фінансові послуги

Як скористатись послугами торговця?

Щоб придбати цінні папери, фізичній особі потрібні наступні документи:

 • Паспорт;
 • Iдентифікаційний код;
 • Документ, що підтверджує джерела походження коштів у покупця цінних паперів.

Для придбання необхідно виконати наступні дії:

 • Відкрити поточний рахунок;
 • Укласти договір на брокерське обслуговування
 • Відкрити рахунок в цінних паперах
 • Обрати кількість та строк обігу державних облігацій;
 • Надати Заявку на придбання обраних державних облігацій
 • Перевести необхідну суму на поточний рахунок;
 • Надати депозитарній установі розпорядження про зарахування державних облігацій

Контакти

Для отримання послуг можна звернутись за адресами (або до будь-якого відділення Банку):
вул. Римарська, 10, м. Харків, Україна, 61057.
вул. Гончара Олеся, 76/2, м. Київ, Україна, 01054.
Телефон в м. Харків:
+38 (057) 706 31 01
Телефон в м. Київ:
+38 (044) 247 56 41
E-mail:
nkisil@sky.bank