Перейти до основного вмісту

АТ «СКАЙ БАНК» оголошує конкурс з обрання аудиторської компанії для надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності за проміжні періоди 1 квартал 2024 р., 1 півріччя 2024 р., 9 місяців 2024 р. та послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2024 рік, у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Предмет конкурсу: 

 •  огляд проміжної фінансової звітності за проміжні періоди 1 квартал 2024 р., 1 півріччя 2024 р., 9 місяців 2024 р.;
 • проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2024 рік у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту; 
 • перевірка «Звіту про управління»;
 • оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2024 року (в разі необхідності її здійснення в 2025 році).

Вимоги до учасників конкурсу:
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, зі змінами (далі – Закон про аудит), що зареєстрована у відповідному розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та мають право надавати послуги з огляду проміжної фінансової звітності та обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Основними критеріями, які визначені Банком для відбору аудиторської компанії є:

 1. Досвід роботи аудиторської компанії у сфері аудиту фінансової звітності банків на ринку України.
 2. Наявність достатньої кількості штатних кваліфікованих працівників, які будуть залучатися до виконання завдань з огляду проміжної фінансової звітності та аудиту фінансової звітності Банку та їх кваліфікації у широкому спектрі аудиторських та консультаційних послуг. 
 3. Професійний досвід аудиторів, наявність у аудиторів чинних сертифікатів професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 4. Бездоганна репутація компанії та її керівників та/або аудиторів, відсутність фактів порушення законодавства України, Міжнародних стандартів аудита або професійної етики аудиторів, у тому числі відсутність фактів недотримання аудиторської фірмою вимог нормативно-правових актів НБУ з питань порядку подання банком до НБУ аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації.
 5. Відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитися на об’єктивності аудиторської компанії.
 6. Аудиторська фірма має можливість завершення аудиторських процедур щодо аудиту фінансової звітності у визначені строки під час воєнного стану.
 7. Вартість аудиторських послуг.

Строк виконання послуг аудиту: 
За умовами договору

Для участі у конкурсі аудиторська фірма надсилає:

 1. Інформацію про аудиторську компанію, що має включати відомості про:

  - найменування аудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 
  - досвід роботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення огляду проміжної фінансової звітності та аудиту фінансової звітності банку;
  - інформацію про кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків.
   
 2. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
   
 3. Документи, які підтверджують, що сума винагороди  аудиторської компанії, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
   
 4. Інформації про підтвердження достатності ресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку у визначені терміни;
   
 5. Комерційну пропозицію щодо надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності та з обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:
  - розрахунок вартості послуг, визначений завданням, з урахуванням ПДВ;
  - кількісний та кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членів аудиторської команди;
  - орієнтовний графік (етапи) проведення аудиту відповідно строку виконання послуг аудиту;
  - інформації щодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номери телефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію.

Термін подачі конкурсних пропозицій надіслати на e-mail: info@sky.bank 
до 15 червня 2024 року до 18:00 за Київським часом.

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані з порушенням умов Конкурсу. Всі документи мають бути оформлені українською мовою.

З питаннями звертайтеся на e-mail: info@sky.bank


З повагою, 
Голова Правління 
АТ «СКАЙ БАНК»