Перейти до основного вмісту

АТ «СКАЙ БАНК» оголошує конкурс зобрання аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансовоїзвітності Банку за 2023 рік у відповідності до вимог законодавства України таміжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національногобанку України

Предмет конкурсу:
- проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік увідповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту;
- перевірка «Звіту про управління»;
- оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2023 року (в разі необхідності їїздійснення в 2024 році).

Вимоги до учасників конкурсу:
У конкурсі можуть брати участьаудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудитфінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, зізмінами (далі – Закон про аудит), що зареєстрована у відповідному розділіРеєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та мають право надаватипослуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлятьсуспільний інтерес.

Основними критеріями, які визначені Банком длявідбору аудиторської компанії (дивіться у повному тексті оголошення)

Строк виконання послугаудиту:
За умовами договору, але не пізніше 12.04.2024.

Для участі у конкурсі аудиторськафірма надсилає:

1.  Інформацію про аудиторську компанію, щомає включати відомості про:
1) найменуванняаудиторської компанії та номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктіваудиторської діяльності;
2) досвідроботи аудиторської компанії, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньозалучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку;
3)  інформаціюпро кількість аудиторів, які мають сертифікат аудитора банків.

2. Документи, що підтверджують відсутність (абонаявність) в аудиторської компанії, її керівника та/або аудиторів, які працюютьв аудиторській компанії (за основним місцем роботи або за сумісництвом),будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, якийрегулює/регулював аудиторську діяльність.

3. Документи, які підтверджують, що сумавинагороди  аудиторської компанії, отриманоїза попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлятьсуспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансовоїзвітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходувід надання аудиторських послуг.

4. Інформації про підтвердження достатностіресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку увизначені терміни;

5. Комерційну пропозицію щодо надання послугз обов’язкового аудиту фінансової звітності, яка включає:
1)   розрахуноквартості послуг, визначений завданням, з урахуванням ПДВ;
2)   кількіснийта кваліфікаційний склад команди аудиторів, професійний досвід членіваудиторської команди;
3)   орієнтовнийграфік (етапи) проведення аудиту відповідно строку виконання послуг аудиту;
4)   інформаціїщодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номерителефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію.

Термін подачі конкурсних пропозицій надіслати на e-mail: info@sky.bank до 29 вересня 2023 року до 18:00 за Київським часом.

Банк зберігає за собою право нерозглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані зпорушенням умов Конкурсу. Всі документи мають бути оформлені українською мовою.

З питаннями звертайтеся на e-mail: info@sky.bank

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
Голова Правління АТ «СКАЙ БАНК»