Перейти до основного вмісту

Доступні кредити 5-7-9%

Доступні кредити 5-7-9%Програма цільового кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу на умовах Програми «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%», яка реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

В рамках роботи з Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» Банк має власну Політику екологічної та соціальної відповідальності АТ «СКАЙ БАНК»
Всі проекти, що фінансуються Банком підлягають належній перевірці та оцінці відповідності соціально-екологічним вимогам екологічної та соціальної Політики Банку.
ПЕРЕЛІК ВИКЛЮЧЕНЬ з фінансування найбільш шкідливих видів економічної діяльності 


Умови програми: https://5-7-9.gov.ua/

Категорія (цільова аудиторія)

Юридичні особи, фізичні особи – підприємці 

Мета фінансування

Підтримка діючого бізнесу, започаткування нового (для збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, впровадження інновацій, сприяння створення нових робочих місць)

Цілі на які надаються кредити

Поповнення обігових коштів (фінансування оборотного капіталу ММСП)

Придбання та/або модернізація основних засобів ММСП

Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження ММСП господарської діяльності та інші згідно з Програмою

Тип кредиту

Кредитна лінія (відновлювальна/невідновлювальна)

Комерційний кредит з графіком погашення

Валюта кредиту

Гривня

Строк кредитування

До 120 місяців

Сума кредиту

До 60,0 млн. гривень – ММСП
До 3,0 млн. гривень - ФО-П
До 90,0 млн. гривень - сільськогосподарські виробники
До 150,0 млн. грн. - субєкти підприємництва, які провадать господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику

Разова комісія

За надання кредиту – 0,75% від суми наданого кредиту


За обслуговування кредиту (покриття операційних витрат) – 0,75 % від суми наданого кредиту

Забезпечення

Ліквідне майно, узгоджене з Банком

Критерії прийнятності:
Державна реєстрація малий бізнес в якості юридичної особи приватного права або фізичної особи - підприємця
Ведення господарської діяльності понад 12 місяців
Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує еквіваленту 50 млн. євро на момент подачі заявки з урахуванням пов'язаних підприємств (ФО-П)
Розмір державної допомоги сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквіваленту 200 000,00 євро визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року (далі – Ліміт державної допомоги).
У період дії воєнного стану обмеження суми державної допомоги, визначені цим пунктом, не застосовуються.
Ведення прибуткової господарської діяльності хоча б за один із двох останніх звітних років