Перейти до основного вмісту

Депозити від Sky Bank

Примножуємо ваші заощадження. Гарантовано. Без клопоту

Депозити від Sky Bank

  • Надійно. Банк працює на ринку понад 30 років і дотримується консервативної політики інвестування.
  • Гарантовано. Депозити захищені Фондом гарантування вкладів в розмірі до 200 тис. грн.
    Детальніше за посиланням: https://sky.bank/guaranteefund
  • Сучасно. Ваші гроші працюють на вас.

Розрахунки є орієнтовними. Приклад розрахунку умов по депозиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою.

Депозит «Строковий» з автопролонгацією**

ВАЛЮТА

МІНІМАЛЬНА СУМА

СТРОК (ДНІВ)*

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

Гривня (UAH)

1 000 UAH

30

5,5%

Без можливості поповнення 

Щомісячно*

90

6,5%

180

8,0%

370

9,75%

550

9,5%

740

9,5%

250 000 UAH

30

6,0%

Без можливості поповнення

Щомісячно*

90

7,5%

180

8,25 %

370

10,0 %

550

9,75 %

740

9,75 %

   

*Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.

**Автопролонгація – автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів.

Депозит «Строковий з автопролонгацією» для пенсіонерів за віком** від SkyBank

ВАЛЮТА

МІНІМАЛЬНА СУМА

СТРОК (ДНІВ)*

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ

Гривня (UAH)

1 000 UAH

30

6,0%

Без можливості поповнення 

Щомісячно*

90

7,0%

180

8,5%

370

9,75%

550

9,5%

740

9,5%

100 000 UAH

30

6,5%

Без можливості поповнення

Щомісячно*

90

8,0%

180

9,0 %

370

10,0 %

550

9,75 %

740

9,75 %

*Дострокове повне та часткове зняття готівки згідно з договором не передбачено. Повернення вкладу здійснюється на картковий/поточний/вкладний рахунок у Sky Bank.

**Оформлення вкладу відбувається за умови пред’явлення вкладником пенсійного посвідчення за віком. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."

Депозит «Cтроковий»

ВАЛЮТА МІНІМАЛЬНА СУМА СТРОК (ДНІВ)* ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА) ПОПОВНЕННЯ ВИПЛАТА ВІДСОТКІВ
Долар США (USD) 1 000 USD 90 1,0% Без можливості поповнення Щомісячно*
180 1,75%
370 2 ,25%
  740 2,75%
10 000 USD 180 2,0%
370 2,5%
    740 3,0%
Євро (EUR) 1 000 EUR 180 0,25%
    370 1,0%
    740 2,0%
Істотні умови:

* Дострокове та часткове отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Повернення вкладу та нарахованих за ним процентів здійснюється на поточний/картковий/вкладний рахунок у SkyBank.

Депозит «Строковий з поповненням та процентами в кінці строку» *

Валюта

Мінімальна сума

Строк (днів)*

Відсоткова ставка (річна)

Поповнення

Виплата відсотків

Гривня (UAH)** 10 000 UAH 180 8,0% від 5 000 UAH В кінці строку
270 9,0%
370 9,75%
Долар США (USD)** 1 000 USD 180 1,0% від 500 USD
270 2,0%
370 2,5%

*Дострокового та часткового отримання суми вкладу за договорами не передбачено. Автопролонгація - автоматичне продовження строку розміщення депозиту на аналогічну до попереднього строку розміщення депозиту кількість календарних днів."

Депозит «До запитання»

ВАЛЮТА

СТРОК

ВІДСОТКОВА СТАВКА (РІЧНА)

ПОПОВНЕННЯ

Гривня (UAH)

До вимоги

2,0%

В будь-який час, з капіталізацією відсотків

Долар США (USD)

0,05%

Євро (EUR)

0,05%

Депозит «7 днів»

Мінімальна сума

Строк розміщення (днів)

Процентна ставка (річна)

 

 

 

Виплата процентів / можливість поповнення

1000 UAH / USD / EUR

7

Термін розміщення *

UAH

USD

EUR

Проценти капіталізуються в день автопролонгації

Поповнення за рахунок капіталізації процентів.

1-7

3,00%

0,25%

0,05%

8-14

3,25%

0,30%

0,1%

15-21

3,50%

0,35%

0,15%

22-28

3,75%

0,40%

0,2%

29-35

4,00%

0,45%

0,25%

...

...

...

...

169-175

9,00%

1,45%

1,25%

Істотні умови:

*з можливістю автопролонгації до 24 разів

 

Депозит «Акцiйний»

Валюта

Мінімальна сума

Строк (днів)

Відсоткова ставка (річна)

Поповнення*

Виплата відсотків

Долар США (USD)

5 000

180

1,75%

Без поповнення

Щомісячно
370

2,25%

10 000

180

2,00%

370

2,50%

Євро (EUR)

5 000

370

1,00%

       
       
Істотні умови:

Депозит "Короткостроковий" вiд SkyBank

Мінімальна сума

Строк розміщення (днів)

Процентна ставка (річна)

 

 

Поповнення

Виплата процентів

1000 UAH / USD

7

Термін розміщення

UAH

USD

Без поповнення

Капіталізація в день автопролонгації *

1-7

3,00%

0,30%

8-14

4,00%

0,40%

15-21

6,00%

0,50%

22-28

7,00%

0,60%

29-35

8,00%

0,70%

* з можливістю автопролонгації до 4 разів

Істотні умови:  Депозит «7 днів»

Депозит «Святковий»

Валюта

Мінімальна сума

Строк (днів)

Відсоткова ставка (річна)

Поповнення*

Виплата відсотків

Гривня (UAH)

10 000 UAH

180

8,5%

перших 90 дней

Щемісячно
370

9,5%

перших 180 дней

200 000 UAH

180

8,75%

перших 90 дней

370

9,75%

перших 180 дней

*Мінімальна сума поповнення 5 000, 00 грн.

Умови та порядок надання послуг:

Депозит відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-Заяви про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті, якщо таке право передбачено законом.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Угод-Заяв про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Вкладника в разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за Публічним договором/Угодою-Заявою про надання послуг з розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті:

*Якщо Владником обрано вклад строковий

Повернення строкового вкладу здійснюється Банком в день закінчення строку зберігання коштів, який зазначений в Угоді-Заяві, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи Публічним договором, шляхом перерахування на власний Поточний рахунок з використанням ПК/Поточний /Депозитний рахунок Вкладника, вказаний в Угоді-Заяві, якщо інше не встановлено в Угоді-Заяві.

*Якщо Вкладником обрано вклад строковий з автопролонгацією

В разі, якщо до дати (включно) закінчення строку зберігання коштів Вкладник не здійснив відмову від автопролонгації, строк зберігання коштів автоматично продовжується на новий строк на умовах та за процентною ставкою, що діятимуть в Банку.

Вкладник має право відмовитись від такої автопролонгації або встановити її протягом строку дії відповідної Угоди-Заяви. Щоб скористатися цим правом Вкладник зобов’язаний не пізніше дати (включно) закінчення строку зберігання коштів особисто звернутися в Банк одним із способів: 1) до відділення Банку із письмовою заявою про відмову/встановлення автопролонгації за формою згідно з Додатками № 14,15 до Публічного договору; 2) до Контакт-центру Банку із заявкою про відмову/встановлення автопролонгації за умови успішного проходження ідентифікації особи Вкладника в Контакт-центрі з наступним підписанням заяви згідно Додатків №№ 14,15 до Публічного договору.